Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
принципи діяльності
нормативна база
умови членства
послуги
органи управління
контактна інформація
звітність та аудит за 2020 рік
звітність та аудит за 2019 рік
звітність та аудит за 2018 рік
звітність та аудит за 2017 рік
звітність та аудит за 2016 рік
звітність та аудит за 2015 рік
звітність та аудит за 2014 рік
звітність та аудит за 2013 рік
звітність та аудит за 2012 рік
звітність та аудит за 2011 рік
агрокредитування
 


Комісія з припинення Мелітопольської кредитної спілки кадрових військовослужбовців запасу «Товариство «Взаємний кредит» (код ЄДРПОУ 26073309) повідомляє, що позачерговими загальними зборами МКС КВЗ «Товариство «Взаємний кредит» від 21.06.2021 р. було прийнято рішення про припинення МКС КВЗ «Товариство «Взаємний кредит» шляхом її приєднання до Мелітопольської кредитної спілки «Мелітополь-кредит» (код ЄДРПОУ 35238686) та встановлено граничний строк заявлення кредиторами своїх вимог до  МКС КВЗ «Товариство «Взаємний кредит» - до 27.08. 2021 р.

     Вимоги від кредиторів приймаються комісією з припинення МКС КВЗ «Товариство «Взаємний кредит» не пізніше 27 серпня 2021 року за адресою: 72313, Запорізька  область, м. Мелітополь, пр-т 50-річчя  Перемоги, б. 25/4, прим. 16.

                  Довідки  за тел. (0619) 42-22-29


МКС КВЗ «Товариство «Взаємний кредит» - стабільність та порядність 

Кредитна спілка була заснована 06.06.2001 р. як громадська організація.

28.05.2004 р. пройшла  перереєстрацію, внесена до Державного реєстру фінансових установ (свідоцтво ДФП серія КС № 198 від 28.05.2004 р. Внесена  до Реєстру неприбуткових організацій (рішення № 55 Мелітопольської ОДПІ від 19.10.2007 р.). 

Має безстрокову  ліцензію Нацкомфінпослуг України на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на залучення фінансових активів від фізичних осіб із зобов'язанням щодо наступного їх повернення (розпорядження № 162 від 26.01.2017 р.) та безстрокову ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (розпорядження №616 від 16.03.2017р.)  

Член Національної асоціації кредитних спілок України (НАКСУ) з 2004 р.

Учасник:

• програми стабілізації та гарантування НАКСУ - з  червня 2008 р.;
• стабілізаційного фонду КС – з  жовтня 2004 р.;
• центрального резерву ліквідності КС - з    грудня 2004 р.

МКС КВЗ «Товариство «Взаємний кредит»: 

приймає вступніобовязкові пайові та інші внески від членів спілки;

- надає кредити своїм членам на умовах платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій  формі. Отримувати кредити від імені членів КС можуть також фермерські господарства та приватні підприємства, які знаходяться у їх власності;

- залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі, із зобов’язанням щодо наступного їх повернення.

- виступає поручителем виконання членам спілки зобов’язань  перед третіми особами;

- розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в банках, об’єднаній кредитній спілці,  та залучає на договірних умовах від них кредити;

- оплачує за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт і послуг у межах наданих їм кредитів.

Членами МКС КВЗ «Товариство «Взаємний кредит» можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які об’єднані ознакою членства в кредитній спілці – постійно проживають на території Запорізької області.

Код ЄДРПОУ 26073309

Власники істотної участі ( у тому числі особи, які здійснюють контроль за фінансовою установою) - в МКС КВЗ «Товариство «Взаємний кредит» відсутні.


МКС КВЗ «Товариство «Взаємний кредит» знаходиться за адресою: 72313, Запорізька область, м. Мелітополь. пр.-т 50-річчя перемоги,буд. 25/4, прим. 16, контактний телефон (0619) 42-22-29, адреса електронної пошти vcreditks@gmail.comофіційний веб-сайт www.vcredit.naksu.org.

      Скарги споживачів фінансових послуг приймаються за тією самою адресою.

Дата державної реєстрації і дата запису 28.05.2004 р., номер запису: 11011050001000668.

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи: КС, № 198, дата видачі 28.05.2004 р. 

   Державне регулювання здійснює Національний банк України, 01601, м. Київ, вул. Інститутська,9, тел.: 0 800 505 240, e-mail: nbu(at)bank.gov.ua

 

Фінансова послуга надається Споживачу на підставі письмового договору, який включає:

а) наявність у Споживача права на відмову від договору про надання фінансових послуг

б) строк, протягом якого Споживачем може бути використано право на відмову від договору

 в) наявність у Споживача права розірвати чи припинити договір, права дострокового виконання договору, а також наслідки таких дій;

г) порядок внесення змін та доповнень до договору.

      д) механізми захисту прав споживачів фінансових послуг:

o        можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг, а саме: 

- у разі звернення споживача із відповідною скаргою до кредитної спілки, кредитна спілка має розглянути таку скаргу та надати споживачеві обґрунтовану відповідь на неї протягом 30 календарних днів від дати її отримання відповідно до законодавства; 

- згідно вимог законодавства, зокрема, органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, та їх посадовими особами, які здійснюють нагляд за додержанням законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, забезпечують реалізацію державної політики щодо захисту прав споживачів фінансових послуг у межах своєї компетенції, визначеної законом, у порядку, встановленому нормативно-правовими актами таких органів,  розглядають звернення споживачів фінансових послуг (у тому числі щодо наявності в договорах умов, що обмежують права споживачів фінансових послуг);

o        наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства – гарантійні фонди та компенсаційні схеми, що застосовуються відповідно до законодавства, відсутні.

     Згідно частини 2 статті 1056 Цивільного кодексу України Позичальник має право відмовитись від одержання кредиту частково або в повному обсязі та повідомити про це кредитодавця до встановленого договором строку його надання.

      

Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2020 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2019 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2018 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2017 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2016 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2015 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2014 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2013 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2012 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2011 рік
Кредитна спілка - це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними  спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному  кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів  кредитної спілки. Діяльність кредитної спілки ґрунтується на таких основних принципах: добровільності вступу та свободи виходу з кредитної спілки, рівноправності членів кредитної спілки, самоврядування, гласності. Усі члени кредитної спілки мають рівні права. 

Кредитна спілка  є  юридичною  особою,  має самостійний баланс, банківські рахунки, які відкриває і використовує згідно із законодавством у самостійно обраних банківських установах, а також печатку, штамп та бланки із своїм найменуванням, власну символіку. 

Органами управління кредитної спілки є загальні збори членів КС (вищий орган), спостережна рада (представляє інтереси членів КС в період між загальними зборами), правління (виконавчий орган, який здійснює керівництво поточною діяльністю КС), кредитний комітет (спеціальний орган, відповідальний за організацію кредитної діяльності спілки) та ревізійна комісія (здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю КС).


   
   
Національна асоціація кредитних спілок України